شاخصه‌های سبک زندگی ایمانی در قرآن و عهد جدید
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
نام استاد/نام دانشجو : سید اکبر حسینی
در این پایان نامه مهم ترین شاخصههای سبک زندگی مورد بررسی قرار گرفته است.