خطاناپذیری پاپ: کنکاشی در آموزه خطاناپذیری پاپ با تأکید بر دیدگاه هانس کونگ
33 بازدید
ناشر: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب خطاناپذیری پاپ اولین کتاب در حوزه فارسی زبان است که به نقد خطاناپذیری پاپ پرداخته است. آموزه خطاناپذیری پاپ از جمله آموزه‌هایی است که در سال 1870 میلادی در شورای واتیکانی اول به تصویب رسید و رسمیت یافت. این آموزه موافقین و مخالفینی در کلیسا دارد که در راس مخالفین آن می‌توان به هانس کونگ یکی از الهیدانان کلیسای کاتولیک نام برد که در این کتاب مطابق دیدگاه‌های ایشان نقد صورت گرفته است.