در آمدی بر بیانیه شورای پاپی صلح و عدالت در باره بحران اخیر اقتصادی
30 بازدید
محل نشر: معرفت علمی پژوهشی معرفت ادیان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی