"بررسی پیشینه آموزه معصومیت در کلیسای کاتولیک" مجله معرفت؛ شماره 113 معرفت، اردیبهشت 86؛
34 بازدید
محل نشر: مجله علمی ترویجی معرفت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی