آموزه معصومیت در کلیسای کاتولیک (بررسی پیشینه)
33 بازدید
محل نشر: معرفت » اردیبهشت 1386 - شماره 113 » (16 صفحه - از 67 تا 82)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاریخ کلیسای کاتولیک گویای این مطلب است که آموزه «معصومیت» یک مسئله حادث است و به پس از دوره حواریان برمی گردد. در هیچ جایی از کتاب مقدّس و مکتوبات دیگر دوره اولیه مسیحیت، این آموزه به صورت یک اصطلاح بیان نشده است و در هیچ سند مکتوبی نمی توان آن را یافت، بلکه با مطالعه اسناد کلیسا مشاهده می شود که این آموزه از جمله تصمیمات و اختیارات پاپ در کلیسا بوده است و پاپ ها یکی پس از دیگری در مطرح کردن آن دخالت می کنند. وقتی موضوع تفوّق و اقتدار پاپ ارائه می گردد، نمی توان انگیزه ای مهم تر از وارد کردن آموزه «معصومیت پاپ» در الهیّات مسیحیت پیدا کرد، تا آنجا که پاپ پیوس نهم شورای واتیکانی اول را تشکیل داد و این آموزه را قانونی کرد. از این رو، باید گفت: آموزه «معصومیت»، که یکی از مهم ترین مصادیق آن «معصومیت پاپ» است، نقشی حیاتی در کلیسا دارد و تقویت و تضعیف آن می تواند در بسیاری از تصمیمات کلیسا دخیل باشد. بر این اساس، در این مقاله کوشیده ایم با مراجعه به اسناد و مدارک اصلی کلیسایی، آن را تبیین، و دیدگاه های موافق و مخالف با آن را ذکر کنیم. کلیدواژه ها: کلیسای کاتولیک، معصومیت، شورای واتیکانی اول، پاپ، تفوّق، اقتدار پاپ.