هانس کونگ؛ فریادگر کلیسای کاتولیک
34 بازدید
محل نشر: معرفت » اردیبهشت 1385 - شماره 101 » (9 صفحه - از 99 تا 107)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده هانس کونگ، یکی از شخصیت های تأثیرگذار در کلیسای کاتولیک، نامش همراه «شورای واتیکانی دوم» به عنوان مشاور پاپ ژان بیست و سوم معروف است. نگاه انتقادی او به دستگاه کلیسای کاتولیک در طول دوره «شورای واتیکانی دوم» و پس از آن بر هیچ متفکری پوشیده نیست. نگارش اثر مهم وی به نام خطاناپذیری؟ پرسشی بی پاسخ([1]) به خروج وی از کالج کاتولیکی منجر شد. در این مقاله، تلاش شده جایگاه این شخصیت در تحوّلات کلیسای کاتولیک نشان داده شود و چون این شخصیت سال ها در کنار پاپ جدید بوده و با وی اختلافاتی داشته، به این مسئله نیز به صورت گذرا توجه شده است. ارزیابی و نتیجه گیری حرف آخر این مقاله است.