سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
مسئول اجرایی واحد کارورزی تحقیق  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دبیرخانه انجمن های علمی حوزه علمیه قم 
عضو کمیته طراحی و برنامه ریزی 
 
 
علمی  
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  
عضو شورای برنامه ریزی معاونت پژوهش 
 
 
علمی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  
عضو کمیته کارشناسی کارورزی تحقیق 
 
 
علمی 
همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم 
مسئول دبیرخانه شورای پژوهشی اداره کل 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم 
کارشناس بررس دبیرخانه هئیت نظارت بر کتاب 
 
 
علمی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
سردبیر مجله علمی تخصصی پژوهش 
 
 
علمی 
همکاری 
دفتر آموزش و پژوهش استانداری 
مسئول کمیته تجلیل از پژوهشگران استان قم 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
دفتر آموزش و پژوهش استانداری 
داور کمیته تجلیل از پژوهشگران استان قم 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 
عضو شورای پژوهشی  
 
 
پژوهشی 
همکاری 
اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 
کارشناس ادیان و مذاهب 
 
 
علمي پژوهشی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
قائم مقام معاونت اطلاع رسانی و امور بین الملل 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
عضو هیئت علمی 
 
 
آموزشی و پژوهشی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
نماینده موسسه در کمیته تخصصی همایش های بین المللی  
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم 
مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان 
 
 
علمي اجرايی 
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه علمیه قم 
کارشناس شورای پژوهشی ادیان 
 
 
علمی 
همکاری 
انجمن علمی ادیان و مذاهب 
عضو ثابت 
 
 
عضو ثابت 
همکاری 
مجمع مشورتی نخبگان علمی و اجرایی استان قم 
عضو علمی 
 
 
علمی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
قائم مقام معاونت فناوری اطلاعات 
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
موسسه‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌(ره‌)  
مسئول کمیته پژوهش انجمن اساتید 
 
 
علمی 
همکاری 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
مدیر امور پژوهشی 
 
 
علمی - اجرایی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالیمه 
مدرس 
 
 
آشنایی با ادیان 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
فلسفه سیاسی اسلام  
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
شریعت و آداب یهود 
تدریس 
مچتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
یهودیت 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم(ع) 
مدرس 
 
 
تاریخ و الاهیات مسیحی  
تدریس 
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر قم 
مدرس 
 
 
ادیان شناسی تطبیقی 
تدریس 
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
يهوديت 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
وضعیت تبشیر روحانیون مسیحی 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
کلام اسلامی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
شبهات مسیحیت در باره اسلام 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
کتاب مقدس 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
ولایت فقیه 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ کلام امامیه 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ و عقاید اسماعیلیه 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ و عقاید زیدیه 
تدریس 
مجمتع آموزشی امام علی (ع) 
مدرس 
 
 
نظام سیاسی در اسلام 
تدریس 
مرکز علمی ـ فرهنگی حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
فرقه‌شناسی در مسیحیت 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 
مدرس 
 
 
کلام 1 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 
مدرس 
 
 
کلام 2 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 
مدرس 
 
 
روش شناسی مطالعات ادیان 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
مطالعه قرآن و عهدین 
همکاری 
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره 
مدير كل تحصيلات تكميلي 
1396/02/01 
ادامه دارد 
علمي اجرايي 
همکاری 
علمي اجرايي 
مدير كل تحصيلات تكميلي 
1396/02/01 
ادامه دارد 
علمي اجرايي 
اداری 
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره 
مدير كل تحصيلات تكميلي 
1395/01/01 
ادامه دارد 
علمي اجرايي 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
سردبیر مجله علمی – تخصصی پژوهش 
1387/04/01 
 
علمی  
همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم 
عضو دبیرخانه بررسی کتاب  
1385/03/02 
 
علمی  
همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
سردبیر فصلنامه قم 
1386/02/02 
 
علمی  
همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
مسئول دبیرخانه شورای پژوهشی اداره کل 
1386/02/02 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم 
مسئول دبیرخانه فرهنگ عمومی استان قم 
1386/02/02 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
دفتر آموزش و پژوهش استانداری 
داور کمیته تجلیل از پژوهشگران استان 
 
 
داوری آثار پژوهشگران 
همکاری 
اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 
کارشناس ادیان و مذاهب 
 
 
علمي پژوهشی 
همکاری 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
قائم مقام معاونت فناوری اطلاعات 
 
 
علمی اجرایی 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
یهودیت 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فلسفه سیاسی اسلام  
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
روش شناسی مطالعات ادیان 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
 
 
کلام اسلامی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
شبهات مسیحی علیه اسلام